Studio de Moed daagt de traditionele vorm van het concertpodium uit omdat we met een interdisciplinaire houding de betrokkenheid van een breed publiek bij hedendaagse muziek willen vergroten. De studio verstrekt compositieopdrachten en realiseert producties waarin hedendaagse podiumkunsten een interdisciplinair onderzoek aangaan en uitvoeren voor publiek.

Studio de Moed
Laan van meerdervoort 160-4
2517 BG Den Haag

Culturele ANBI
RSIN:864869174
KVK: 89068033

Neil Wallace – voorzitter
Idske Bakker – penningmeester
Karlijn Hemmer – secretaris

De bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

W: www.studiodemoed.com
M: info@jelmerdemoed.com

Jelmer de Moed –  Artistiek leider
www.jelmerdemoed.com