Studio de Moed daagt de traditionele vorm van het concertpodium uit omdat we met een interdisciplinaire houding de betrokkenheid van een breed publiek bij hedendaagse muziek willen vergroten. De studio verstrekt compositieopdrachten en realiseert producties waarin hedendaagse podiumkunsten een interdisciplinair onderzoek aangaan en uitvoeren voor publiek.

Studio de Moed
Laan van meerdervoort 160-4
2517 BG Den Haag

Culturele ANBI

Neil Wallace – voorzitter
Idske Bakker – penningmeester
Karlijn Hemmer – secretaris

De bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Studio de Moed is een stichting met Culturele ANBI status. Dit betekend dat u geen schenkbelasting hoeft te betalen over uw donatie en deze als particulier voor 125% van uw belastingaangifte mag aftrekken.

RSIN:864869174
KVK: 89068033

IBAN: NL62 INGB 0103952640
t.n.v. Stichting Studio de Moed

Wilt u een specifieke bijdrage leveren, of weten waar uw bijdrage een concreet verschil kan maken? 
Neemt u dan vooral contact op met Jelmer de Moed via info@jelmerdemoed.com

W: www.studiodemoed.com
M: info@jelmerdemoed.com

Jelmer de Moed –  Artistiek leider
www.jelmerdemoed.com